8692 човека са завършили този тест през последните 30 дни !

MBTI личност тест

Целта на теста MBTI е да определим типа на нашата личност и да допринесем за нейното развитие, като вникнем по добре в себе си. Няма "добър" или "лош" тип, така както и "добра" или "лоша"" комбинация от тях, нито в областта на професионалните, нито в областта на личните ни отношения. Всеки тип MBTI, както и всеки от нас има своите характерни позитивни черти.

Един тип MBTI е сформиран от четири двойки взаимноизключващи се предпочитания (Екстравертност-Интровертност, Усет-Интуиция, Мисъл-Чувство, Възприемане-Оспорване), от които се получават комбинации от четири букви. С тях означаваме предпочитанията, които прилагаме най-често.

Всеки MBTI тип се изразява така, че осемте предпочитания взаимодействат помежду си по един единствен начин.

Средно удовлетворение на посетителите : ★★★★★★★★★★★★★★★ (4.38/5 за 51399 резултата)
Ще можете да оцените резултата си в края на теста.

Последните коментари

Получих ENFJ и оцених резултата си 5/5.
Yes
05/21/18 14:54
Получих ESTJ и оцених резултата си 5/5.
Great test! Thank you and you have a great day.
05/09/18 17:35
Получих ISFJ и оцених резултата си 5/5.
Точно :)
05/09/18 17:16
Получих ESFJ и оцених резултата си 5/5.
С някой изключения.
10/24/17 23:20
Получих INTP и оцених резултата си 5/5.
Позна! Архитект съм
09/16/17 19:52

За всяка двойка предложения, маркирайте кръгa, който съответства на предложението, което най-добре отговаря на вашата личност. Маркиране повече наляво означава, че се разпознавате много повече в първото предложение, което се намира отляво, отколкото във второто, което е от дясно. Маркиране повече надясно означава, че ви съответства много повече второто предложение.

Социалната среда ме стимулира.
Социалната среда ме изморява.
Предпочитам да излизам сам.
Предпочитам да излизам с хора.
Понякога действам прекалено бързо, без да съм мислил достатъчно преди това.
Понякога твърде много мисля и ми липсва действието.
Предпочитам дейности, които ме карат да мисля.
Предпочитам дейностите, които ме карат да се движа.
Предпочитам да общувам писмено.
Предпочитам да общувам устно.
Предпочитам да се срещам с нови хора.
Предпочитам да задълбочавам контактите си.
Предпочитам да обсъждам общи теми в група.
Предпочитам да обсъждам общи теми лице в лице.
Предпочитам да прекарам вечерта с повече хора.
Предпочитам да прекарам вечерта само с един близък.
Като цяло съм по скоро възприет като внимателен и резервиран.
Като цяло съм по скоро възприет като динамичен и отворен човек.
Предпочитам да работя в групa или с повече хора.
Предпочитам да работя сам или с един човек.
1/4
Предпочитам да дам приоритет на фактите.
Предпочитам да дам приоритет на идеите.
Съсредоточавам се върху това, което може да бъде.
Реалист съм и виждам реалността такава каквато е.
Спомням си подробностите, когато се отнасят до цялостната схема.
Спомням си за повечето подробности, които съм виждал.
Предпочитам да се доверя на вдъхновението си.
Предпочитам да се доверя на своя опит.
Предпочитам да се съсредоточа върху настоящия момент и в това какво се случва.
Предпочитам да мисля за това, което може да се случи.
Трудно бих приел за достоверни тези явления, ако не съм ги лично изживял.
Не ми е трудно да вярвам в изотеричните явления ( например: свръхестествените явления).
Предпочитам да използвам сигурни и доказани методи.
Предпочитам да използвам нови методи.
Предпочитам да разглеждам глобално аспектите на дадена тема.
Предпочитам да разгледам в детайли всички аспекти на дадена тема.
Предпочитам да говоря за конкретни и реални теми.
Предпочитам да говоря за абстрактни или теоретични неща.
Решавам проблемите въз основа на предишния си опит, който вече е функционирал.
Решавам проблемите, като разчитам на въображението си.
2/4

Предпочитам да бъда честен и прям.
Предпочитам да бъда дипломатичен и тактичен.

Предпочитам да помогна на другите да изразят чувствата си.
Предпочитам да помогна на другите да взимат логически решения.

Предпочитам да използвам способността си да анализирам ситуациите.
Предпочитам да присъствам на ситуации или дискусии, при които има емоция.

Предпочитам да следвам убежденията си и това какво чувствам, при взимането на решения.
При взимането на решения, предпочитам да се базирам на проверими елементи.

Предпочитам да базирам заключенията си на основа на това, което чувствам и какво познавам от живота.
За моите заключения предпочитам да се базирам на логиката и на подробния анализ.

Опитвам се да угодя на другите.
Критична натура съм.

Предпочитам да бъда приятел и сърдечен.
Предпочитам да бъда лоялен и справедлив.

Когато възникне проблем, се питам дали наистина е важен.
Когато възникне проблем, се чудя дали наистина съществува.

Преценявам влиянието на моите решения върху другите.
Решавам логично проблемите си.

Взимам решенията си като анализирам причините и следствията въз основа на обективни критерии за истината ("Вярно е" или " Грешно е").
Взимам решенията си на базата на личните си ценности ("Това е добро" или "Това е грешно") и моите чувства ("Харесва ми" или "Не ми харесва").
3/4
Предпочитам да отделя време, за да разгледам всички възможни елементи на дадено нещо преди да взема моето решение.
Предпочитам да проуча цялата информация, от която се нуждая по дадена тема, да мисля известно време и след това да взема бързо и окончателно решение.
Предпочитам постоянството и да знам какво може да се случи предварително.
Предпочитам промяната, като запазвам всички опции възможни.
Предпочитам нещата да бъдат предимно организирани.
Предпочитам неща да се случват сами.
Привилигировам способността си да бъда методичен и организиран.
Привилигировам моята способност да се адаптирам.
Предпочитам да разбера, отколкото да овладея дадена ситуация.
Обочам да планирам и владея живота си.
Вярвам повече на способността си да планирам отколкото да импровизирам.
Вярвам повече на способността си да импровизирам отколкото да планирам.
Предпочитам да се адаптирам към заобикалящата ме среда.
Предпочитам да контролирам заобикалящата ме среда.
Предпочитам да вземам решенията.
Предпочитам да търся информацията.
Нямам склонност да се върна към това което вече съм решил и преминавам към следващата стъпка.
Склонен съм да продължа да търся и да преразглеждам информацията, дори когато решенията вече са взети.
Предпочитам да оказвам натиск за да се стигне до конкретни ангажименти.
Предпочитам да се ангажирам, ако другите също се ангажират.
4/4

Псевдонима който въвеждате, ще се появи като заглавие на крайния резултат, както и до коментара ви, ако желаете да оставите такъв.

Другата информация се използва само за статистически цели за още по прецизно определяне на различните психологични типа личности.